Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa będzie bezpieczna, zbudowana według najnowszych technologii i pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy – to tylko kilka wniosków, jakie płyną z prezentowanych wcześniej publikacji. Poniżej ranking najbardziej kluczowych informacji dot. m.in. przebiegu badań lokalizacyjnych i środowiskowych, nadzoru nad inwestycją, wpływem elektrowni na lokalną społeczność, rynek pracy czy turystykę.

1. Po pierwsze, nowe miejsca pracy. Pracownicy firm budowlanych czy personel techniczny znajdą zatrudnienie już na etapie budowy elektrowni. Z kolei po zakończeniu realizacji inwestycji w samej elektrowni stworzonych zostanie ok. 900 etatów. Część z nich otrzymają mieszkańcy regionu, część inżynierowie i eksperci, którzy przyjadą z innych polskich miast oraz zagranicy. Tym samym, osoby mieszkające w okolicy i pracujące w branży hotelarskiej, gastronomicznej czy innych usługach, właściciele kwater, pensjonatów czy firm sprzątających, zyskają nowych klientów, a tym samym nowe i jednocześnie długoterminowe możliwości zarobku.

Elektrownia Jądrowa Krsko na Słoweni, źródło: foratom.org

2. Po drugie, jak pokazują przykłady zza granicy, elektrownia nie odstraszy turystów. Władze elektrowni oraz europejskich miast, m.in. Tihange w Belgii, Temelin w Czechach, Vandellos w Hiszpanii czy Flamanville we Francji podkreślają, że mino istnienia elektrowni jądrowej, nie odnotowano  żadnego negatywnego wpływu na ruch turystyczny w regionie. Turyści po zapoznaniu się z zaletami turystycznymi regionu, wracają do niego w kolejnych sezonach. Z kolei mieszkańcy w większości przypadkach zyskali nową infrastrukturę i zagospodarowanie terenu.

3. Po trzecie, sztab ekspertów. Zarówno budowę jak i codzienne działanie elektrowni nadzorować będą specjaliści z Polski i Zagranicy. Stałej kontroli podlegać będą też prowadzone przez dwa lata badania lokalizacyjne i środowiskowe.

4. Po czwarte, nowa generacja. Elektrownia jądrowa która powstanie w Polsce będzie musiała spełniać najnowsze światowe wymogi, a więc opierać się na rozwiązaniach generacji III i III+. Tym samym będzie to zupełnie inny obiekt, jak te które powstawały w latach 80. czy 90. ubiegłego wieku. Elektrownie generacji III i III+ wytwarzają o około 30 proc. mniej odpadów radioaktywnych i minimalizują zagrożenia, szczególnie możliwość popełnienia błędu ludzkiego czy skutki ataku terrorystycznego. Nawet w przypadku ewentualnego zagrożenia, automatyczne systemy mogą wyłączyć się i rozpocząć chłodzenie reaktora bez ingerencji człowieka. Jednocześnie w przypadku poważnej awarii, stopiony rdzeń reaktora zatrzymany zostaje w obudowie bezpieczeństwa i nie wydostaje się na zewnątrz.

5. Po piąte, o lokalizacji elektrowni jądrowej zadecydują wyniki badań lokalizacyjnych i środowiskowych. Badania zostaną przeprowadzone w lokalizacjach „Choczewo” i „Żarnowiec”. Wstępne analizy wykazały bowiem, że są to najlepsze miejsca dla realizacji inwestycji. Czy tak jest, okaże się jednak po zrealizowaniu badań, które zakończą się za dwa lata. Przez ten czas eksperci będą inwentaryzowali faunę i florę oraz badali środowisko lądowe i wodne, m.in. obserwując zwierzęta, prowadząc odłowy czy nasłuchy, prowadząc pomiary sejsmiczne, hydrologiczne czy sejsmiczne. Szacuje się, że w zależności od etapu badań, w jednej lokalizacji pracować będzie od 20 do 60 osób.

Elektrownia Jądrowa Mochovce na Słowacji, źródło: foratom.org

6. Po szóste, elektrownia jądrowa nie zagrozi Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Żarnowcu. Prowadzone badania lokalizacyjne i środowiskowe będą praktycznie nieodczuwalne dla przedsiębiorców z PSSE. Niezbędne formalności między spółką PGE EJ1, która odpowiada za realizację inwestycji a przedsiębiorcami zostały już ustalone i jednocześnie, jak podkreślają władze Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wszelkie informacje otrzymują z wyprzedzeniem i konsultują je z osobami prowadzącymi firmy. Ostatecznie, po zakończeniu badań i podjęciu decyzji lokalizacyjnej, firmy będą miały też wystarczająco długi czas na dostosowanie się do działania przy elektrowni lub też przenosin w inne miejsce.