BADANIA OPINII PUBLICZNEJ*

 

Od 2011 roku spółka PGE EJ 1 systematycznie bada poziom poparcia dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Badania opinii publicznej prowadzone są dwa razy w roku przez ośrodek badawczy TNS Polska.

 

Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące ich deklarowanego poziomu wiedzy na temat inwestycji oraz związanych z nią obaw i oczekiwań. Jednym z analizowanych zagadnień na poziomie regionalnym jest postrzeganie wpływu energetyki jądrowej na rozwój turystyki oraz potencjalnych zagrożeń związanych z budową elektrowni nad polskim morzem.

 

Zebrane dotychczas wyniki badań pokazują, że Pomorzanie nie obawiają się negatywnego wpływu elektrowni jądrowej na turystykę. Dostrzegają natomiast korzyści związane z inwestycją. Niektórzy z ankietowanych spodziewają się nawet wzrostu zainteresowania regionem właśnie ze względu na pojawienie się w okolicy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

 

Istnieje też grupa osób zaniepokojonych potencjalnymi zagrożeniami dla rozwoju turystyki. Statystyki pokazują jednak, że częściej są to osoby, które oceniają swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej jako niedostateczną. Najczęściej wymienianym przez respondentów zagrożeniem jest możliwy spadek cen za usługi związane z turystyką oraz mniejsza liczba odwiedzających turystów. Badania przeprowadzone wśród osób spędzających urlop nad polskim morzem pokazują jednak, że ponad połowa z nich deklaruje, że nie zamierza zrezygnować z wakacji w regionie, nawet jeśli powstanie tu elektrownia.

 

Pomorzanie nie obawiają się o rozwój turystyki

Większość mieszkańców gmin, gdzie wstępnie planowana jest budowa elektrowni jądrowej (Choczewo, Krokowa, Gniewino) oraz sąsiadujących z nimi ośrodków miejskich, gdzie budowa elektrowni może wywoływać silne emocje, w pierwszym odruchu nie dostrzega zagrożeń dla turystyki wynikających z planowanej inwestycji.

 

 1

 

KATEGORYZACJA - Brak wskazań na takie aspekty jak: niższa atrakcyjność turystyczna gminy i utrata obecnych miejsc pracy związanych z turystyką
w pytaniu „A jakie są zagrożenia dla Pana(i) gminy / Pana(i) miejsca zamieszkania związane z budową elektrowni jądrowej?” stanowił podstawę do wyłonienia kategorii „nie widzi zagrożeń związanych z turystyką.

 

Jesienią rośnie pozytywne nastawienie wobec inwestycji

Jednocześnie można zauważyć cykliczność zmian w nastawieniu mieszkańców. Obawy nasilają się na wiosnę, wraz ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym,
a wyciszają na jesieni. Wtedy też respondenci dostrzegają najwięcej pozytywów związanych z wpływem inwestycji na turystykę w regionie.

 

 

 2

Mieszkańcy, którzy na pytanie „Jak ocenia Pan(i) wpływ inwestycji na atrakcyjność turystyczną gminy” odpowiedzieli Raczej pozytywnie + Zdecydowanie pozytywnie.

 

Brak obaw o turystykę pozwala dostrzec inne korzyści

Blisko połowa osób, które obawiają się o przyszłość turystyki w związku z planami budowy elektrowni, jednocześnie nie dostrzega żadnych korzyści związanych z inwestycją (49%). Tymczasem respondenci, którzy nie dostrzegają takich zagrożeń, zauważają również szanse i możliwości rozwoju dla regionu wynikające z budowy elektrowni jądrowej.

 

 

 3

 

 

Odpowiedzi osób, które nie dostrzegają zagrożeń dla turystyki związanych z budową elektrowni jądrowej na pytanie:  „Jakie korzyści związane z budową elektrowni jądrowej widzi Pan(i) dla swojej gminy / Pana(i) miejsca zamieszkania?” (pytanie otwarte; respondent spontanicznie wymienia odpowiedzi)

 

Elektrownia jadrowa – szanse dla rozwoju turystyki

Respondenci, niezależnie od nastawienia do planów budowy elektrowni i obaw związanych z potencjalnymi zagrożeniami, zgadzają się, że inwestycja może przynieść również pewne korzyści dla rozwoju turystyki w regionie.

 

 

 4

 

 

Respondenci, którzy odpowiedzieli – „Zdecydowanie się zgadzam” + „Raczej się zgadzam” lub „Zdecydowanie wzrośnie”
+ „Raczej wzrośnie” na pytania związane z poszczególnymi korzyściami związanymi z budową elektrowni jądrowej na Pomorzu.

 

Mniejszy poziom wiedzy to większe poczucie zagrożenia

Badania pokazały również, że prowadzenie działalności turystycznej nie ma zasadniczego wpływu na stosunek do elektrowni jądrowej i dostrzeganie zagrożeń dla rozwoju sektora. Odsetek respondentów, którzy dostrzegają zagrożenia dla branży związane z inwestycją jest zbliżony wśród osób, które zawodowo zajmują się turystyką, jak i wśród pozostałych mieszkańców Pomorza. Wyraźny wpływ na obawy związane z turystyką ma natomiast deklarowany poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej – im jest on większy, tym mniejsze poczucie zagrożenia dla rozwoju turystyki.

 

 

 5

 

KATEGORYZACJA – Na podstawie wskazań w pytaniu: „Jak ocenia Pan(i) stopień swojej wiedzy na temat energetyki jądrowej i elektrowni jądrowych, ich roli gospodarczej i wpływu na środowisko?”

 

Turyści nie zamierzają rezygnować z wypoczynku nad polskim morzem

W uzupełnieniu do badań zrealizowanych wśród mieszkańców regionu, TNS przeprowadził również ogólnopolski sondaż, w którym również udział wzięły osoby deklarujące spędzanie wakacji nad polskim morzem. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Na ile zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem – Nie będę jeździć nad polskie morze po wybudowaniu nad nim elektrowni jądrowej”. Ponad połowa z nich (51%) odpowiedziała, że zdecydowanie lub raczej nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

 

 6

 

 

Badanie przeprowadzone wśród osób spędzających wakacje nad polskim morzem, N=584

 

*Badania „Nastawienie mieszkańców wybranych gmin do budowy elektrowni jądrowej. Zbiorcze opracowanie dotychczasowych badań na temat turystyki i działań informacyjnych”zrealizowane przez TNS Polska. Publikacja: październik 2014