Ruszyły zmagania studentów oraz samorządów i kół naukowych w konkursach organizowanych w ramach drugiej edycji programu „Atom dla Nauki”,  promującego wiedzę o energetyce jądrowej w środowisku akademickim. Do wzięcia udziału w rywalizacji zaproszeni są studenci wszystkich kierunków – technicznych, społecznych, przyrodniczych, czy medycznych. Inicjatorem projektu jest PGE EJ 1 – spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Interdyscyplinarny konkurs dla studentów

Celem rywalizacji indywidualnej jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań związanego z energetyką jądrową zadania problemowego, w jednej z ośmiu kategorii: socjologii, komunikacji społecznej, politologii, ekonomii, turystyce i inwestycjach samorządowych, prawie lub medycynie i radiobiologii.

Komisja, w skład której wejdą pracownicy akademiccy i praktycy z zakresu wszystkich konkursowych dyscyplin, nagrodzi autorów trzech najlepszych prac w każdej z kategorii. Na zwycięzców czeka wyjazd studyjny do jednej z elektrowni jądrowych. Pozostałe miejsca na podium nagrodzone zostaną atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2015 r. Regulamin, formularz zgłoszeniowy i listę zadań konkursowych można znaleźć tutaj.

Konkurs dla samorządów studenckich i kół naukowych

Równolegle do konkursu indywidualnego rusza konkurs dla organizacji studenckich. Ich zadanie polega na zaprojektowaniu kampanii propagującej wśród studentów wiedzę na temat energetyki jądrowej oraz program „Atom dla Nauki”. Uczestnicy mają przygotować strategię, a także ramowy harmonogram i kosztorys zaproponowanych działań. W ocenie zgłoszeń komisja będzie brała pod uwagę kreatywność pomysłów, ich potencjał realizacyjny, efektywność kosztową, planowane narzędzia i kanały komunikacji, a także zasięg działań.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają granty finansowe na działalność swojej organizacji oraz środki na realizację zwycięskiej kampanii w przyszłorocznej edycji programu „Atom dla Nauki”. Formularz zgłoszeniowy, regulamin, a także przykładowy brief, na podstawie którego należy opracować strategię kampanii, znajdują się tutaj. Uczestnicy mogą przesyłać swoje pomysły do 31 maja 2015 roku.