Rozstrzygnięto konkurs dla doktorantów i kadry naukowej na publikacje z dziedziny energetyki jądrowej, jej wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W tegorocznej edycji przyznano nagrody w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i technicznych oraz nauk społecznych i humanistycznych.

I miejsce wśród prac technicznych zajęła publikacja pt. „Perovskite synthesis via complex sol-gel process to immobilize radioactive waste elements” autorstwa mgr inż. Tomasza Smolińskiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Wśród prac nietechnicznych wygrała praca pt. „Zbudujemy wam elektrownię (atomową!). Praktyka oceny technologii przy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce” autorstwa dr Piotra Stankiewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W konkursie mogli wziąć udział pracownicy naukowi i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowo-badawczych, którzy w 2013 lub 2014 roku opublikowali pracę dotyczącą szeroko pojętej energetyki jądrowej. Spośród przesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele środowiska akademickiego i organizatora ­– PGE EJ 1, wyłoniła laureatów I i II miejsca oraz przyznała wyróżnienia.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Pełne wyniki konkursu znajdują się tutaj