Zapraszamy do udziału w Akademickim Forum Energii Jądrowej, które odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w dniach 19-20 maja 2016 r.  Wydarzenie będące połączeniem konferencji studenckiej z zajęciami prowadzonymi przez ekspertów organizowane jest przez Katedrę Energetyki Jądrowej AGH wraz z Kołem Naukowym Energetyków Jądrowych „Uranium” oraz Polskim Towarzystwem Nukleonicznym.

W trakcie wydarzenia poruszane będą zagadnienia związane z technologiami i innowacjami w energetyce jądrowej, medycyną nuklearną, prawem atomowym, a także ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej. Forum skierowane jest do studentów kierunków związanych z powyższą tematyką, członków kół naukowych zajmujących się energetyką i fizyką jądrową oraz miłośników tej tematyki z całej Polski. Forum ma być dla uczestników platformą wymiany myśli oraz nawiązywania współpracy, a także okazją do spotkania z ekspertami z czołowych instytucji krajowych i zagranicznych.

W programie przewidziano m.in.:

  • wykłady,
  • warsztaty,
  • debata ekspercka,
  • prezentacje studenckich kół naukowych (sesja posterowa),
  • debata oksfordzka z udziałem studentów.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.afej.agh.edu.pl

Rejestracja pod adresem: https://afej.agh.edu.pl/rejestr.php

Aby zachęcić do aktywnego uczestnictwa w Forum organizatorzy zaplanowali także dwa konkursy: na najlepszy artykuł nt. energetyki jądrowej oraz na najlepszy poster. Uczestnikami mogą być studenci oraz doktoranci polskich uczelni oraz instytutów i jednostek naukowo-badawczych. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 20 maja 2016 r w trakcie wydarzenia. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy przesyłać do 10 maja br. na adres: afej@agh.edu.pl. Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

AFEJ_PLAKAT_slider